صفحات

۱۳۹۷ مرداد ۲۷, شنبه

از تمامی دوستانم خواهشمندم این کمپین رو در حد بالا به اشتراک بگذارید. از همه شما سپاسگذارم
کمپین مردمی برای مخالفت با رژیم حقوقی جدید دریای مازندران و از دست رفتن حقوق قانونی ملت ایران

متن کمپین:
پاینده ایران
دریای کاسپین در نخستین روزهای شکل گیری تمدن بشری در این بخش از جهان، بخشی جدا نشدنی از هویت ایرانیان و تمامیت سرزمینی کشور ایران بوده است. مطابق با بسیاری از متون و عهدنامه های تاریخی، ایرانیان از هزاران سال پیش در این دریای فراخ به کشتیرانی، بهره برداری، و اعمال حقوق حاکمه پرداخته اند، چنانکه حتی در قرارداد ترکمنچای علیرغم همه تلخی های آن به حقوق کشتیرانی ایران در آن زمان اشاره روشن می شود. همچنین در قراردادهای 1921 و 1940، حقوق حقه ایران به گونه برابر با شوروی پیشین مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. پس از سقوط شوروی کمونیستی و طی نشست های دهه نود میلادی مقامات کشورهای ساحلی، این قراردادها همچنان معتبر شناخته شد.
شوربختانه جمهوری اسلامی بدون توجه به منافع و مصالح ملی، بدون در نظر گرفتن خواست ملت، و بدون هرگونه مشروعیت لازم برای عقد این قرارداد، با دست کشی از حقوق قانونی ملت ایران در دریای کاسپین سنگ بنای فاجعه کنونی را نهاد و با امضای رژیم حقوقی اخیر، سهم ایران عملاً و به طور فاحش مورد تعدی قرار گرفت.
ما امضا کنندگان این کارزار، اعتراض قاطع خود را به نمایندگی از بخش بزرگی از ملت ایران نسبت به رفع این خیانت دهشتناک ابراز می نماییم تا پیش زمینه لازم را برای اعمال قاعده حقوقی "تغییر بنیادین اوضاع و احوال / ربوس سیک سانتیبوس" توسط حکومت ایرانی و در دوران پس از جمهوری اسلامی برای الغای این قرارداد نامشروع و ضد ملی فراهم گردد.
در این بزنگاه بزرگ تاریخی تأکید می گردد که ما امضا کنندگان این کمپین، تحت هیچ شرایطی مفاد مبهم و بعضاً خفتبار رژیم حقوقی اخیر درباره دریای کاسپین را بر نمی تابیم و از وزارت امور خارجه می خواهیم که از انعقاد و اجرای این قرارداد سیاه منصرف شود و به حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران پایبند بماند، و همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویاً خواسته می شود که از تصویب آن خودداری نمایند؛ در غیر این صورت از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از اعمال این قرارداد و از دست رفتن حقوق ملی ایران استفاده خواهیم کرد تا شرمنده و سرافکنده آیندگان به خاطر سکوت در برابر این خیانت بزرگ، وطن فروشی، تجزیه ایران، و پایمال شدن خون شهیدان وطن نباشیم.
پاینده ایران
جمعی از میهن پرستان
امرداد 1397

رونوشت به:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی
مجلس شورای اسلامی

- برای امضا نام، نام خانوادگی، شغل، و شهر خود را به آیدی زیر بفرستید:

۱۳۹۶ مرداد ۱۶, دوشنبه

نامه حزب پان ایرانیست به دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت نگران کننده فعلی ایران و خاورمیانه:


نامه حزب پان ایرانیست به دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت نگران کننده فعلی ایران و خاورمیانه:

@paniranist_party

Dear Secretary-General of the United Nations

This letter is sent to you from Iran, a region full of challenges and conflicts of Middle East, from a geography that has been plagued by war for years and regularly violence is likely spreading.

This letter is being presented to you by the Pan-Iranist Party, which considers its mission to protect the national interests of Iran and the brilliant culture of the great nation of Iran and expressing our today concerns and a large part of the Iranian society.

Now, a different voice from what you have heard from the Iranian government has been presented to you and the other United Nations bodies. What has been presented to the international community and the United Nations as the discourse of the Islamic Republic has not been the voice of all Iranian society. A religious group, with its own perspectives and worldview, has ruled our country for nearly four decades, and its ideals are spread over Iran and the region with all its complications.

The Pan-Iranist Party, while respecting all religions and beliefs, strongly rejects a policy that is interwoven with religious, ethnic, and racial functions and in the interests of the Iranian people, is seeking a good relations with all the neighbors and countries of the Middle East and the world, and is based on the principles of good faith, mutual respect and observance of other rules of international affairs. This is the missing link of today's politics.

The negation of these principles and the avarice of regional and global powers have revealed their bloody face now in the Middle East and the other parts of the world, and has gradually increased the conflicts in a way that the painful scenes of displacement and killing of innocent people and the destruction of cultural heritage and the environment has hurt the conscience of humanity.

Also, it has caused ethnic, religious, linguistic and racial tensions by some governments; Iraq, Syria, Libya and Yemen are on the brink of complete collapse or territorial disintegration. This hideous process can continue to fight not only in the Middle East, but also without a doubt the flames of that will be reached to the rest of the world.

The confrontation between Saudi Arabia and its allies with the Islamic Republic of Iran is another dangerous challenge in the Middle East, which is going to inflect the world with another controversy on a wider scale. This is a war that the Iranian nation does not absolutely want. The exaggerated voices of the parties to this confrontation are never approved by us, and the Pan-Iranist Party condemns the ambitious and anti-human thoughts of the messengers of war by any government.

On the other hand, in our country, many patriotic and democratic groups have been deprived of presence in the political sphere for nearly four decades until some of the people and parties that want to establish democracy and preserve the territorial integrity of the country, did not even have the right to stay in the country! Therefore, in the present condition, what is heard from official and state tribunes is not the opinion of all the people of Iran.

Mr. Secretary-General!

In this sad and inappropriate situation, it is necessity for the United Nations, especially the Secretary-General, act in a more serious manner on the basis of his inalienable duties and advance the "new initiative for peace" in the Middle East. This initiative can be based on the following principles:
- Provide an effective peacekeeping framework, especially for Iraq, Syria and Yemen, with the emphasis on the disarmament of militant groups and efforts to make the necessary changes to the governing bodies of these countries.
- A comprehensive effort to curb the financial and logistics of terrorist groups and punish governments that are involved in supporting terrorist groups.
- A serious effort to end the frozen political atmosphere in the Middle East that has provided conditions for governments and pro-war groups.

Mr. Secretary - General!

In this sad and inappropriate situation, it is necessity for the United Nations, especially the Secretary-General, act in a more serious manner on the basis of his inalienable duties and advance the "new initiative for peace" in the Middle East. This initiative can be based on the following principles:
 - Provide an effective peacekeeping framework, especially for Iraq, Syria and Yemen, with the emphasis on the disarmament of militant groups and efforts to make the necessary changes to the governing bodies of these countries.
-  A comprehensive effort to curb the financial and logistics of terrorist groups and punish governments that are involved in supporting terrorist groups.
-  A serious effort to end the frozen political atmosphere in the Middle East that has provided conditions for governments and pro-war groups.
- Respect for the territorial integrity of all countries and the rejection of the separatist processes in the Middle East.
Mr. Secretary-General!

Now more than ever, Iran needs peaceful reconciliation processes and never needs a conflict with another country. Throughout history, Iran has been a source of peace and culture for humanity and the mediator of a brilliant and ancient civilization. What our country needs is an attempt to create an open political environment and interact with the nations of the world and prevent ethnic and religious tensions.

We ask you to hear the voice of a nation towards freedom and help it. The Voice of the Iranian People is not the voice of war and hatred. The nation of Iran has been prevented from its historical mission of constructing, loving the world and humanity. Give our people the democratic and humanitarian demands so that the Iranian nation once again gives its historical role in the development of world peace and culture.

The Pan-Iranist Party hopes that its call being heard in a tension time when human rights and freedom centers are exposed to threats from rebellious governments.

With the best regards
Paniranist Party, Tehran
6 August, 2017

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

این نامه از ایران، از منطقه پر از چالش و ستیز خاورمیانه، از جغرافیایی که سال هاست در آتش جنگ گرفتار آمده و منظماً بر گستره آن افزوده می شود، برای جنابعالی ارسال می گردد. این نامه از سوی حزب پان ایرانیست که رسالت خویش را در پاسداری از منافع ملی ایران و فرهنگ درخشان ملت بزرگ ایران می داند، به شما تقدیم می گردد و بیان کننده نگرانی های امروز ما و بخش وسیعی از جامعه ایران است.

اکنون صدایی متفاوت از آنچه که تاکنون از مراجع دولتی ایران شنیده اید، به شما و دیگر ارکان ملل متحد ارائه می گردد. آنچه به عنوان گفتمان جمهوری اسلامی به جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد عرضه شده، ندای همه جامعه ایرانی نبوده است. گروهی مذهبی با دیدگاه و جهان بینی ویژه خودشان نزدیک به چهار دهه بر کشور ما حکومت می کنند و آرمان های خویش را با تمام عوارضش بر ایران و منطقه گسترده اند.

حزب پان ایرانیست، ضمن احترام به تمام ادیان و باورها، سیاستی را که آمیخته با کارکرد مذهبی، قومی و نژادی باشد، قویاً نفی نموده و در چهارچوب منافع ملت ایران به دنبال روابط نیک با کلیه همسایگان و کشورهای منطقه خاورمیانه و جهان، مبتنی بر اصول حسن نیت، احترام متقابل و رعایت دیگر قواعد آمره بین المللی است؛ این، حلقه گمشده سیاست امروز است.

نفی اصول یاد شده و زیاده خواهی قدرت های منطقه ای و جهانی، چهره خونین خویش را اکنون در خاورمیانه و مناطقی دیگر از جهان آشکار کرده و مخاصمات را تدریجاً افزوده است تا آنجا که صحنه های دردناک آوارگی و کشتار مردمان بیگناه و ویرانی آثار فرهنگی و تخریب محیط زیست، وجدان بشریت را آزرده است.
همچنین دامن زدن به تنش های قومی، مذهبی، زبانی، و نژادی از سوی برخی دولت ها، کشورهای عراق، سوریه، لیبی، و یمن را در آستانه فروپاشی کامل یا تجزیه سرزمینی قرار داده است. این رویه شوم می تواند مخاصمات را نه تنها در کشورهای خاورمیانه تداوم بخشد، بلکه بی تردید شعله های آن دامان کشورهای دیگر جهان را خواهد گرفت.

رویارویی و مواجهه عربستان سعودی و متحدانش با جمهوری اسلامی ایران چالش خطرناک دیگری در منطقه خاورمیانه است که می رود جهان را با مخاصمه ای دیگر و در ابعادی گسترده تر روبرو نماید. این جنگی است که ملت ایران مطلقاً خواهان آن نیست. صداهای زیاده طلب از سوی طرفین این رویارویی هرگز مورد تأیید ما ایرانیان نیست و حزب پان ایرانیست اندیشه های جاه طلبانه و ضدّ بشری پیام آوران جنگ از سوی هر دولتی را محکوم می کند.

از سوی دیگر در کشور ما بسیاری از گروه های میهن پرست و دموکرات نزدیک به چهار دهه است که از حضور در سپهر سیاسی کشور محروم بوده اند تا جایی که برخی از اشخاص و احزاب مردمی و ملی که خواهان برقراری دموکراسی و حفظ تمامیت سرزمینی کشور هستند، حتی حق حضور در کشور را هم نداشته اند! بنابراین در شرایط موجود آنچه از تریبون های رسمی و دولتی شنیده می شود، نظر تمامی ملت ایران نبوده و نیست.

آقای دبیر کل!

در این شرایط غم انگیز و نامناسب نیاز است تا ارکان ملل متحد، به ویژه دبیر کل محترم، بر اساس وظایف ذاتی خویش، به طور جدی تری وارد عمل شوند و "ابتکاری نو برای صلح" را در خاورمیانه پیش ببرند؛ این ابتکار می تواند بر اصول زیر استوار گردد:
- ارائه چهارچوب کارآمد صلح به ویژه برای عراق، سوریه، و یمن با تأکید بر خلع سلاح کامل گروه های شبه نظامی و تلاش برای تغییرات لازم در بدنه هیئت حاکمه این کشورها.
- تلاش همه جانبه برای مهار مالی و لجستیک گروه های تروریستی و مجازات دولت هایی که دست اندر کار پشتیبانی از گروه های تروریستی می باشند.
- تلاش جدی برای پایان بخشیدن به فضای بسته سیاسی در کشورهای خاورمیانه که شرایط را برای دولت ها و گروه های طرفدار جنگ فراهم کرده است.
- احترام به تمامیت سرزمینی کلیه کشورها و عدم پذیرش فرایندهای تجزیه طلبانه در منطقه خاورمیانه.

آقای دبیر کل!

اکنون ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرایندهای آشتی جویانه و مسالمت آمیز است و هرگز نیازی به درگیری با کشوری دیگر را نداشته و ندارد. ایران در طول تاریخ مبشر صلح و فرهنگ انسان دوستی و بیانگذار تمدنی درخشان و کهن است. آنچه کشور ما بدان نیازمند است، تلاش برای ایجاد فضای باز سیاسی و تعامل با ملت های جهان و جلوگیری از تنش های قومی و مذهبی است.

از شما می خواهیم تا صدای گام های یک ملت را به سوی آزادی بشنوید و آن را یاری کنید. صدای ملت ایران، صدای جنگ و نفرت پراکنی نیست. ملت ایران را از رسالت تاریخیش که سازندگی، عشق به جهان هستی و بشریت است، باز داشته اند. به خواست های دموکراتیک و انسانی مردم ما بهاء دهید تا ملت ایران یک بار دیگر نقش تاریخی خویش را در توسعه صلح و فرهنگ جهانی ادا نماید.

حزب پان ایرانیست امیدوار است در روزگاری که کانون های حقوق بشر و آزادی خواه در معرض تهدید دولت های متجاسر قرار گرفته اند؛ ندای ما در هیاهوی جنگ افروزی ها و تنش ها شنیده شود.

با احترام فراوان
حزب پان ایرانیست - تهران
15 امرداد 1396


۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

پيام مكتب پان ايرانيسم خطاب به شما ايرانيان پرچمداران فرهنگ كهن جاويد جهان

پيام مكتب پان ايرانيسم


خطاب به شما ايرانيان پرچمداران فرهنگ كهن جاويد جهان

نهضت پان ايرانيست ها بر مكتبى ساز گشته كه راهنماى نجات ايرانيان از فترت و تجزيه است.
اين مكتب، ايران و ايرانی را به ايرانى و به جهان مى شناساند.
پيام نهضت ما تنها بيدارى از خواب و غفلت نيست، بلكه برانگيختن و به حركت درآوردن نيروى نجات دهنده است كه براى ايرانيان به صورت جنبش پان ايرانيسم و براى جهان به صورت ناسيوناليسم آگاه درآمده است. مكتب ناسيوناليسم ما، مكتب أصالت ملت است كه بنيادش بر زندگى شايسته ملت ايران استوار گشته است و احكامش برگرفته از تاريخ ملت ماست كه هدفش رسانيدن جامعه به آرمان های ملى و چگونگى رهبرى در اجتماع است تازيست سرافراز ايران فردا را بر بنياد خانواده، حكومت و جامعه پى ريزى كند.
نهضت پان ايرانيسم معتقداست، زندگى افراد یک ملت بايد متناسب با مقام تاريخى آن ملت باشد در به ثمر رساندن آرمان هایی كه شايسته اوست. بر اين انديشه بود كه از روز نخست، مبارزه خود را عليه استعمار، استثمار، و استبداد آغاز كرد و با اعلام "دست بيگانه بايد از زندگى شايسته ملت ايران كوتاه شود" تا مبادا حضور بيگانه و تقليد از او، ملت ايران را از فرهنگ ملى خود دور سازد، فعاليت خود را ادامه داد؛ به عبارتى ديگر مكتب ناسيوناليسم چون مكتب اصالت ملت و عامل نياز ملى است و حيات ملت بر دو عامل تاريخى و اجتماعی تكيه دارد، از اين رو پيشنهاد مى شود براى شناخت مكتب تاريخی، ملت ايران از آغاز تاريخ ميهن خود را به درستى بشناسد تا دريابد هيچ مكتب خارخى مبتكر مكتب تاريخى ملت و ميهن او نبوده است و همه حوادث و اتفاقات تاريخى ايران برای به دست آوردن آرمانخواهی ملى بوده است. حوادثى كه قطعاً در حيات آينده ملت موثر بوده است.
و اما مكتب ناسيوناليسم اجتماعى كه به بررسى حيات اجتماعات بشرى با منظور كردن عامل نياز ملى مى پردازد، عاملى كه راهنماى افكار و عقايد اجتماعى است تا در افكار عمومى حس مليت را در واحد اجتماعى ايجاد كند و ملت را از نفوذ فردپرستى در حياط ملی خود دور سازد تا جامعه براى رسيدن به آرمان هاى بزرگ خود آماده گردد. پس انديشه پان ايرانيسم حاوى آرمان و دكترين پاي ايرانيسم است؛ آرمان پان ايرانيسم متكى بر ناسيوناليسم تاريخى است كه مى گويد "ميهن ما ايرانيان كجاست؟ و ايرانيان چه كسانى هستند؟" و دكترين پان ايرانيسم كه متكى بر ناسيوناليسم تاريخى است راهگشاى كليه مشكلاتى است كه در راه وصول به آرمان هاى بزرگ ملت، ما را در راه رسيدن به اساسى ترين نكات اصلى جامعه كه زندگى و اخلاق، فرهنگ نوين، خانواده، حكومت، و مسائل سياسى مى باشد يارى مى دهد.
هرگاه در جامعه اين نكات اساسى به درستى عمل شود، ملت به سربلندى خواهد رسيد. قابل ذكر است كه حزب پان ايرانيست براى اين نكات اساسى راهكارهاى عملى و اجرایی
دارد و تنها یک حكومت ملى با حاكميت ملت مى تواند به اجراى دقيق آن دست يابد.

پاینده ایران


خاستگاه ها:
كتاب بنياد مكتب پان ايرانيسم                  
منشور سربلندى ملت بزرگ ایران
جزوه حكومت و مردم
زهرا صفارپور (دبير كل حزب پان ایرانیست)
29 آبان 1395
@paniranist_party

فقط جهت استحضار

فقط جهت استحضار:

ای کاش میشد مسیر حرکت زائران اربعین رو یه جوری تغییر میدادن تا این دوستان یا در مسیر رفت یا در موقع برگشت از کنار چند تا منطقه از کشور خودمون هم عبور میکردند

مثلا مسیر حرکتی شون از کنار شهر سوسنگرد بود

بیرون شهر

خاکریز خواهران

محل زنده بگور شدن حدود ۱۵ نفر زن و دختر سوسنگردی البته بعد از تجاوز توسط برادران عزیز عراقی

کنار اروندرود  

محل عملیات کربلا ۴

محل زنده بگور کردن غواص هامون

با دست های بسته

زائران عزیز یادشون نرفته که

 خیلی جای دیدنیه

خرمشهر

اطراف شهر
 کانال های هست که برادران عزیز عراقی مون با قیر پر کرده بودن تا مانع ورود ایرانی ها به شهر بشه

البته اتفاق زیاد مهمی تو این کانال ها نیافتاده ها

فقط یه تعداد از بچه های این مرز و بوم موقع آزاد سازی خرمشهر زنده زنده تو قیر دفن شدن

ولی قبول کنید جای بسیار دیدنیه

البته داخل شهر هم جاهای دیدنی زیاد هست،جاهای که به زنان و  دختر های خرمشهر  تجاوز کردند

و مادران خرمشهری برای این که دختران شون زنده دست برادران عزیز عراقی مون نیافتن اول دختر شون رو میکشتن بعد خودشون
وهزاران محله های دیدنی دیگه

کاشکی میشد دوستان زائرمون از این مناطق هم بازدید میکردند
شاید ۰۰۰


ای کاش برای یادآوری خاطرات ورود
برادران عراقی در سال ۵۹ به سوسنگرد و هویزه و بستان و خرمشهر و مهران و دهلران و ۰۰۰
پای صحبت پیرمردان و پیرزنان امروز
@darhamvabarham11
 مناطق مرزی می نشستیم 

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

بیانیه حزب پان ایرانیست: موج تازه احضارها و فشارها، ایستادگی پان ایرانیستها

پاینده ایران
به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند، در تاریخ 7 مهر 1395 حزب پان ایرانیست شاهد موج جدید احضار از سوی وزارت اطلاعات بود که از چندی پیش آغاز گشته است. در پی احضار سروران مصطفی لطفی کیان و مهندس مهران شهرخانی تهرانی در اصفهان و نیز زهرا صفارپور (دبیر کل حزب) و منوچهر یزدی (سخنگوی حزب)، شش تن دیگر از اندامان حزب به نامهای مهندس ابراهیم قیاسیان (هموند شورای عالی رهبری و مسئول دفتر مرکزی حزب)، مهندس کیوان زارع، جمال حسن زاده، کسرا اصغری، بیژن جانفشان - امتناع از حضور - و دکتر علی اکبر موسوی توسط عوامل امنیتی به دلیل فعالیتهای میهن پرستانه مورد بازخواست و تهدید قرار گرفتند.
شوربختانه در شرایطی که نیروهای اهریمنی و ایران ستیز از درون و بیرون، کیان کشورمان را نشانه رفته اند و در هنگامی که معدود عناصر تجزیه طلب آشکارا مورد حمایت تشکیلاتی و مالی برخی از نهادهای دولتی داخلی و خارجی میباشند، اصیلترین نیروهای ایرانخواه مورد تفتیش و تهدید قرار میگیرند. این رفتار تنها و تنها یادآور ضعف دولت در برابر موج بیگانه پرستی و ایران ستیزی از سوی دشمنان یکپارچگی ملت ایران بوده و در تضاد کامل با منافع ملی ایران و پاسداشت همبستگی ملت و تمامیت سرزمینی کشور است. آنجایی که نیروهای امنیتی بایست به برخورد با غارتگران خزانه و سرمایه های کشور و نفرت پراکنان قومی بپردازند، وارونه عمل میکنند و این بهانه شگرف را پیش میکشند که حزب پان ایرانیست فاقد مجوز قانونی است!
شایان یادآوری است که حزب پان ایرانیست جلوه سازمانی نهضت ورجاوند پان ایرانیسم میباشد و برآمده از خواست ملت ایران و تابع و حافظ منافع ملی است و از چند دهه گذشته تا امروز هرگز حزبی حکومتی نبوده است که خویش را نیازمند مجوز حکومتها بداند و از اینرو این مشی در آینده و در صورت تشکیل هر حکومت دیگری تداوم خواهد یافت. در پایان اعلام میگردد ایستادگی اندامان پان ایرانیست در راه آرمانهای ملت بزرگ ایران همواره برجای خواهد ماند.
پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
8 مهر 1395
تهران - دفتر مرکزی (پایگاه سیاوش)

۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

متن سخنرانی مهندس کوروش زعیم به مناسبت سالروز بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
متن سخنرانی مهندس کوروش زعیم به مناسبت سالروز بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم
توضیح: مراسم سالروز بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم که قرار بود پانزدهم شهریور ۹۴ در دفتر حزب پان‌ایرانیست در تهران واقع در خیابان ایرانشهر برگزار شود، به دلیل ممانعت نیروهای امنیتی برگزار نشد. متن حاضر سخنرانی مهندس کوروش زعیم است که قرار بود در این مراسم ایراد شود
«ما باید برای یک جنگ بزرگ آماده باشیم«
فروپاشی دولت مقتدر ساسانی از زمانی آغاز شد که کشور تحت فرمانروایی یک پادشاه بی لیاقت و خودشیفته و خوشگذران قرار گرفت که خود را انسانی جاویدان و از خدایگان و مردم را حقیر میشمرد و برای اندوختن ثروت و گسترش حرم سرا که دو شهوت زندگی او بود، مردم و بزرگان را در فشار قرار میداد. خسرو پرویز در ۳۸ سال پادشاهی ۲۴ سال جنگ بی دلیل و بی حاصل با روم کرد، و ارتش را چنان فرسوده و ناراضی و خزانه را تهی کرد که پس از او ارتش چند تکه و دچار پراکندگی و نفاق و بی انگیزگی شد. کشور در سراشیبی سقوط افتاده بود. مالیاتهای سنگین برای تامین هزینه جنگ افزار و جنگهای متعدد، فساد گسترده، ثروت اندوزی و زندگی تجملی درباریان و سرداران سپاه، فقر گسترده و اختلاف شدید طبقاتی، مردم را به بدبختی و فلاکت و ناامیدی سوق داد.
روحانیان زرتشتی، هیربدان و موبدان، که وارد حکومت شده بودند، که اغلب نادان و حریص بودند و در همه چیز دخالت میکردند، در چپاول ملت با زمامداران کشوری و لشگری همداستان شده بودند. تشتت عقیدتی و اخلاقی که میان آنان در اصول و فروع دین، و بازنویسی فروع دین با خرافات و ابزار کنترل و خفقان، دین زرتشت را تضعیف و منفور مردم کرده راه نفود دین مسیحیت را باز کرده بودند. گاتهای زرتشت که چکیده آموزه های جهانی زرتشت بود به کلی فراموش شده جای آنرا نوشتار و گفتار ضد و نقیض و خرافاتی، توهم آمیز و نابخردانه موبدان گرفته بود. با این ترتیب، اختلافات مذهبی و اختلافات عظیم طبقاتی و نارضایتی شدید مردم از زمامداران کشور، و ناتوانی زمامداران، زمینه برای سقوط ساسانیان فراهم کرده بود.
در چهار سال بین قتل خسرو پرویز فاسد و ثروت اندوز در سال ۶۲۸م بدست پسرش، تا پادشاهی یزدگرد سوم در ۶۳۲م، دوازده بار پادشاهی دست به دست گردید. هر بار چند ماهی طول نمیکشید که شاهزاد به سلطنت رسیده جدید بدست سرداران کشته میشد. چون شاهزاده ها تمام شدند، شاهدختها، آزرمیدخت و پوراندخت، پادشاه شدند. در این دوران، بی نظمی و اغتشاش و هرج و مرج سیاسی، مانند دوران خسرو پرویز، فاقد هرگونه برنامه اقتصادی و سیاسی که بسود ملت باشد بود. کشاورزان و صنعتگران نه تنها باید مالیاتهای سنگین به دولت میپرداختند که باید در جنگها نیز شرکت میکردند. به این ترتیب کشاورزی و صنعت در کشور تقریبا تعطیل شده بود. سرداران هر کدام در منطقه نفوذ خود مستقل عمل میکردند، مستقل سخن میگفتند و نه حرف یکدیگر را گوش میکردند و نه حرف پادشاه را، و فقط به چپاول مردم، زراندوزی و خوشگذرانی میپرداختند. ارتش بزرگ ایران که همه جهان از آن حساب میبرد، از درون پاشیده شده بود و جاسوسان بیگانه نهفته در درون نظام خبر میدادند که ایران یک ببر کاغذیست و پایداری در برابر دشمن را نتواند. شک نیست که سلمان فارسی نیز آخرین خبرها را از درون نظام ایران دریافت و برای طرحی که در نظر داشت برنامه ریزی میکرد. بازار توطئه و دروغ و خیانت رواج داشت. اقتصاد فروریخته، خزانه تهی، مردم فقیر و بشدت از خفقان حکومتی و رواج فساد و خیانت و توطئه در صدر حکومت ناراضی میهن ما را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.
تنها این پوراندخت بود که در دومین دوره پادشاهی خود خطر حمله داعش زمان را دریافته بود. او بیدرنگ با روم پیمان صلح بست و سرداران و موبدان را فراخواند و از آنان خواست دست از سرکشی و فساد و دشمنی و رقابت با هم و پراکندگی بردارند که ایران در معرض حمله بزرگیست؛ و اینکه تنها با همبستگی و سازماندهی و همگرایی ارتش میتوان در برابر آن خطر ایستاد. سرداران و موبدان که هر کدام بدون توجه به منافع ملی اظهر فضل میکردند و کرکری میخواندند، او را مسخره کردند و چند هفته بعد کشتند که فضولی در کار آنها نکند. چون همه شاهزاده ها کشته شده بودند، نوه هشت ساله خسرو پرویز، یزدگرد سوم را که در شهر استخر پنهان شده بود به تخت نشاندند. هیچکس یزدگرد را به شمار نمی آورد و از او اطاعت نمیکرد. برای بیست سال موبدان و سرداران غافل از تحولاتی که مرزهای جنوبی ایران رخ میداد، به همان کارهای معمول خود مشغول بودند.
امروز ما در شرایط مشابهی قرار گرفته ایم. هرچند مانند پوراندخت با روم پیمان صلح بسته ایم، و شرایط راهبردی بین المللی چرخشی به سود کشور ما کرده که با نوید نجات توافق هسته ای از کنگره امریکا، نسیمی از آسودگی خیال که از این بدتر نخواهد شد بر عامه مردم  وزیدن گرفته؛ ولی از جای دیگری توطئه در جریان است.
دیگر امریکا و ناتو مانند افغانستان و عراق به ما حمله نخواهند کرد، ولی امکان تغییر شرایط به درگیری در یک جنگ بزرگ منطقه ای هنوز رفع نشده است. این رویداد میتواند با یک درگیری ساختگی مشابه جنگهای جهانی یکم و دوم جرقه زده شود. دولت روحانی همان گماشتگان دولت دهم را به ارث برده و با خوش خیالی از استانداران و فرمانداران می خواهد که انتخابات آینده را سالم برگزار کنند. ولی برخی از همین استانداران و فرمانداران و شهرداران و مسئولان دولتی در شهرهای حساس کشور در حال مشارکت در توطئه جداسازی قومی و روشن کردن آتش جنگ داخلی هستند. جاسوسان بیگانه در رده های پایینتر سیاستگزاری مشغول ایجاد بحران هستند. اکنون در شهرهای مرزی با برداشتن آثار تمدن ایرانی، برداشتن تندیسهایی چون آرش کمانگیر و آریوبرزن و فردوسی و دیگر بزرگان تاریخ ایران، و ناایرانی کردن نام شهرها و خیابانها مشغول ایران زدایی هستند. در بلوچستان پاکستان بیش از دویست کودک را آموزش انتحاری داده برای عملیات در ایران آماده کرده اند و سراسر مرزهای ما را افراد بشدت مسلح داعش یا کشورهای پشتیبان آنها محاصره کرده و منتظر فرصت هستند. در برخی شهرهای شمال غربی و جنوبی و شرقی درگیریهای آزمایشی برای محک زدن اراده و توان رویارویی در جریان است. این نیروها که بویژه از سوی سه کشور پشتیبانی میشوند ولی سرنخ آن در دست برخی ابرقدرتهاست و نگران توافق هسته ای نیستند. آنها برنامه خود را پی میگیرند و پیش میبرند، و من برنامه راهبردی کارآمدی را در کشور بجز اعمال خشونت خام در دفاع نمیبینم.
از سوی دیگر، اکنون شرایط پیش رو اندک باز شدن فضای خفقان و امنیتی است که البته برخی را به علت احتمال بسته شدن راههای اختلاس و غارتگری سخت دلواپس و نگران کرده و نیروهای نظامی و امنیتی پشتیبان آنها تلاش برای حفظ جو خفقان دارند. مهره هایی در میان همین مخالفان کاشته شده اند که ممکن است دانسته یا ندانسته جرقه ناآرامیها را بزنند. ولی خوشبختانه ابردزدان کشور کلان ثروتهایی را که برای خدمات ذیقیمت خود از خزانه ملت برداشت کرده اند، در حسابهای بانکی خارج از کشور سپرده اند و هر کدام از یک تا سه کشور ویزای اقامت یا گذرنامه دارند. آنها کاخهای خود را در امارات و کانادا و امریکا و آسیای جنوب شرقی و ونزوئلا ساخته یا خریداری کرده اند، و دیگر مانند ۴٠ میلیون ایرانی فقیر نگران نان شب خود و خانواده نیستند و فرزندانشان حتا اگر معتاد و عیاش باشند دستکم دستفروش یا کارتنخواب نمیشوند.
ولی ما ملت ایران که در اینجا ماندگار هستیم، تنها دو وظیفه برای نجات میهن در پیش داریم. یکی آگاه کردن همین دولتی که ادعای تدبیر و خدمت دارد از خطرات پیش رو آنجور که ما میبینیم، و ارائه طرحهایی برای پیشگیری یا رویارویی با بحرانی که میتواند به یک جنگ فرسایشی و خون آلود منطقه ای منجر شود. دوم تلاش مدنی برای تنها گزینه مبارزه مسالمت آمیز در راستای دستیابی به نوعی دموکراسی با هموار کردن راه برای انتخابات سالم و آزاد. یک انتخابات آزاد که همه مردم را بی توجه به باورها و تعلقات سیاسی امکان مشارکت بدهد، و همچنین برنامه های عمرانی و اصلاحات ساختار اقتصادی و اجتماعی که مردم را به آینده امیدوار کند. اینها از هر دفاعی در برابر توطئه های جاری موثرتر خواهد بود. البته من رویدادهای دیگری را که ممکن است راه میانبر فراهم آورند خارج از معادلات نیانگاشته ام. با های و هوی اخیر درباره دخالت استصوابی شورای نگهبان و سختگیریهای اعلام شده توسط رییس قوه قضائیه، من متوجه شدم که قایق مخالفان نجات کشور از بحران و جنگ ترک خورده و ابردزدان کشور و قاچاقچیان عزیز کشوری و لشگری تدارک ترک کشور را میبینند، هرچند که من امیدواری خود را از دست نداده ام که همینجا بمانند و ثروت بادآورده خود را در همین اقتصاد بکار اندازند. ولی در راستای نجات میهن هرچند گام بنیادین اصلاحگری باید بازنویسی قانون اساسی باشد، ولی یک انتخابات همه گیر میتواند به همبستگی در کشور و آرامش هر چند کوتاه مدت، که فرصت میدهد، کمک کند.
پیش از اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر مشارکت همه حزبهای سیاسی ملی، و نیز نظارتی بودن مسئولیت شورای نگهبان، من در ۲۱ تیرماه در نامه سرگشاده ای به ایشان ده شرط ضروری برای شرکت سازمانهای ملی در انتخابات مجلس که میتواند زمینه را برای نجات کشور فراهم آورد اینگونه برشمردم:
1-    همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند. اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.
2-     فعالیت حزبهای سیاسی و سازمانهای مدنی، و هرگونه نشست یا گردهمایی سیاسی و مدنی آزاد باشد. اصلهای ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی این آزادیها را تضمین کرده است.
3-    همه رسانه ها، با رعایت حفاظت از تمامیت ارضی کشور، طبق اصل ۲۴ قانون اساسی آزاد باشند.
4-    نظارت استصوابی شورای نگهبان منع شود. قانون اساسی وظیفه آنها را نظارت تعیین کرده نه دخالت.
5-    از امامان جمعه و فرماندهان نظامی خواسته شود که از تبلیغ یا موضعگیری علیه حقوق و مشارکت مردم یا بر له نمایندگان مورد تایید خود پرهیز نمایند.
6-    نامنویسی در وزارت کشور تنها بر پایه شناسایی داوطلب، تحصیلات و عدم سوء پیشینه بزهکاری باشد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی وزارت کشور حق تفتیش عقیده یا جبر التزام به هیچ چیز را ندارد.
7-    هیئت نظارت انتخابات متشکل از نمایندگان دولت و همه سازمانهای سیاسی شرکت کننده در انتخابات باشد و همه نامزدان حق گماشتن ناظر در همه حوزه های انتخاباتی را داشته باشند.
8-    همه نامزدانی که پیشتر در دستگاه دولت یا مجلس یا قضاء خدمت کرده اند باید ثروت خود را در آغاز ورود به خدمت تا زمان حاضر به کارگروه نظارت یا سازمان حسابرسی گزارش دهند. همه نامزدان باید بودجه انتخاباتی خود و منابع آن را اعلام نمایند. خودداری یا دروغگویی موجب رد صلاحیت خواهد بود.
9-    فعالیت انتخاباتی از شش ماه پیش از روز انتخابات آغاز شود، و صدا و سیما وقت مساوی به همه نامزدان در حوزه انتخابی خود بدهد.
10-                       انتخابات زیر نظارت سازمان ملل انجام گیرد.
همچنین نوشتم که چنین مجلسی میتواند آغازگر یک جنبش سیاسی بی خشونت و تدریجی برای قانونگزاری مورد نیاز یک جامعه آزاد و مردمسالار باشد که در آن همه مردم بی هیچ تبعیض یا محدودیت در سرنوشت و اداره کشور مشارکت داشته باشند. رفع همه تبعیضهای جاری در کشور از هر نیروی نظامی در حفظ یکپارچگی کشور قدرتمندتر عمل خواهد کرد.
من به آقای روحانی میگویم که تنها به توافق هسته ای دلخوش نباشند، بشکه باروت در درون کشور است. شما اگر قصد خدمت به این کشور را دارید باید بدانید که با ناز و عشوه و کنایه و مدارا نسبت به بدکاران درون حاکمیت نمیتوانید اعتماد ملت را جلب کنید. ملت سرخورده هشت سال دوران طلایی، هشت سال دولت اصلاحات و هشت سال دولت چپاول و غارتگری و خیانت هستند. شما باید با هم صنفیهای خودتان قاطعانه برخورد کنید که بسیاری از روحانیان فرهیخته ولی سرخورده از شما پشتیبانی خواهند کرد. شما باید با سرکردگان نظامی قاطعانه تر برخورد کنید و آنان را از اظهارات نپخته تنش آفرین و ضد صلح و امنیت کشور بازدارید، و مطمئن باشید بیش از نود درصد ساختار نظامی کشور پشت شما خواهد بود، زیرا همه از غارتگریهای سرانشان و فقر خانواده هایشان خشمگین هستند.
وزارت اطلاعات خود را به بررسی غارتگریها و جاسوسیها و خیانتکاریها بگمارید؛ و اینکه وقتشان را با طعمه های آسان و آماده ای چون میهن پرستان و دلسوختگان و کنشگران ملی سیاسی و مدنی و حقوق بشری که با زندگی در جمهوری اسلامی از جان خود سیر شده اند تلف نکنند، که این کارها از عهده بچه های دبستانی هم بر میآید و دولت شما را بدنام تاریخ و شکست خورده خواهد کرد. شما اگر به زندانی کردن اندیشه و نخبگان ادامه دهید، باید با ذهنهای ناتوانی که در طی سه دهه کشور را به این روز انداخته اند کشور را اداره کنید. شما هوشمندتر از اینها هستید و باید بدانید که این راه انتهایش شکست و فروپاشیدگی است.
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران
تارنمای نامه پان ایرانیسم
فیسبوک نامه پان ایرانیسم
تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
فیسبوک سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
تارنمای حزب پان ایرانیست
تارنمای سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
فیسبوک حزب پان ایرانیست
تارنمای تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان
کانال یوتیوب حزب پان ایرانیست
 ادرس گوگل پلاس حزب پان ایرانیست