۱۴۰۱ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

سروده زیبای درجای جای خاک وطن فر ایزدیست از سرور ر (پ) طلایی

درجای جای خاک وطن فر ایزدیست

باشد که یادمان نرود نیک نامی اش

ایران به بارگاه فلک فخر میدهد

من وارث تمامی فرهنگ مانی اش

جمعی به نام شیخ ریاکار وبوالهوس

چندیست مهر و مام وطن را گرفته اند

فرزندهای پاک وطن هم به نام دین

بس مورد تجاوزو آزار، گشته اند

گویی که خفته اند وکنون خواب رفته اند

مردان مملکت که ز خون سیاوش اند

آرش کجاست تیر وکمانش به دست کیست؟

فرهاد تیشه اش به کجا نقش میزند؟

رستم بیا که خواب خوش از دیدگان رود

دیو زمانه در صدد جنگ دیگر است

سیمرغ چند پر تو به ما قرض داده ای ؟

آتش دراین سیاهی دوران که برسراست

دستی نمانده تا که پرت را بسوز دل

روشن کند ندا برساند بگوش تو

ضحاک ماردوش دراین عصر روی کار

باز آمدست ، کاوه چرا پس معطل است ؟

 ما دیده تر کنیم و درون را جلا دهیم

شمشیر ما همان قلم کنج دفتراست

بازآ شکوه رفته و بیدار شو وطن

این قوم روی کار زنسل سکندر است

پاینده ایران ر (پ) طلایی


۱۴۰۰ دی ۱۶, پنجشنبه

سروده زیبای پاینده ایران از سرور خشایار امیری

 پاینده ایران

مردمان قهرمان پاینده ایران

میهن من جاودان پاینده ایران

در تمام این جهان پاینده ایران

ای همه ایرانیان پاینده ایران

عاشق ملک کیان پاینده ایران

ای تو انسان زمان پاینده ایران

در اران و سپاهان پاینده ایران

ای همه خرد و کلان پاینده ایران

ای جوان پر توان پاینده ایران

در میان این و آن پاینده ایران

ای جهان بی کران پاینده ایران

در زمین و آسمان پاینده ایران

ای جوان شادمان پاینده ایران

ای دلیر و پهلوان پاینده ایران

ای جهان جاودان پاینده ایران

ای خدای کهکشان پاینده ایران

دشمن بی خانمان پاینده ایران

زیر سقف آسمان پاینده ایران

دوستان قهرمان پاینده ایران

دشمنان بی نشان پاینده ایران

دشمن ار آید به جان پاینده ایران

خلقِ ایران،بی گمان پاینده ایران

ای جوان پر توان پاینده ایران

جان من ای قهرمان پاینده ایران

تا زمان بی کران پاینده ایران

ملت با خانمان پاینده ایران

گر  دهم یکباره جان پاینده ایران

ملت ملک کیان پاینده ایران

وطن شاهنشهان پاینده ایران

مرز پر گوهر بدان پاینده ایران

مکتب ساسانیان پاینده ایران

وارث اشکانیان پاینده ایران

ای همه کوروشیان پاینده ایران

عاشق زرتشتمان پاینده ایران

ای خدای مهربان پاینده ایران

پیروان سرکشان پاینده ایران

ای که شد آرمانتان پاینده ایران

در دل پیر و جوان پاینده ایران

ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد 

خشایار امیری

۱۴۰۰ آبان ۱۳, پنجشنبه

بی گمان رستم زال به سیستان می آید


سروده ای زیبا از سرور خشایار امیری 

بی گمان رستم زال به سیستان می آید

سوی بغداد و خلیفه رادمان می آید

چون همیشه بخدا نعره زنان لشکر جم

سوی بیشه همه دم شیر ژیان می آید

بهر پاسداریِ ایران لشکر کوروشیان

شادمان تاخت کنان با دل و جان می آید

بلبلان با دوهزار نغمه و بانگ شادی

سوی گلزارِ وطن خنده کنان می آید

سوی ملت همرخ مرد و زن و خرد و کلان

بهر دیهیم کیان خسرو جان می آید

با دموکراسی و آزادی و میل ملت

تا بماند به ابد ملک کیان می آید

بهر آزادی میهن از برای ملت

با دوصد هلهله آن سرو روان می آید

پایکوبان و دمان با دوهزار بانگ رسا

به گلستان وطن شیر غران می آید

غم مخور تا که زمین و آسمان میگردد

تا ابد صدها بهار بی خزان می آید

حزب پان از بهر ملت میکند ایران بهار

آری آری حزب پان با همگان می آید

رفراندوم بخدا چاره ی کار وطن است

کاین هم از نهضت پان بکارمان می آید

چهچه بلبل و قمری به گلستان وطن

با هزار کبک دری به بوستان می آید

نا امیدی بخدا کار خردمندان نیست

بی گمان ز عشق وطن شیر ژیان می آید

جشن جمشیدی نوروز همه جا گل بکند

پان ایرانیسم وطن شاد و جوان می آید

پان ایرانیسم جوان در همه جا میوه دهد

شادیِ سرمدیِ خرد و کلان می آید

چون همیشه لایق تخت و کلاه

یلِ جاویدِ کیان می آید

سکولار و پارلمانی از برای ملت با هزار پیرِ خردمند و جوان می آید

شیر و خورشید کیانی به میان ملت

با هزاران یلِ با نام و نشان می آید

شیر شاهنشهی از بیشه برون خواهد شد

در میان ملت‌،او نعره زنان می آید

خشایار امیری

پاینده ایران

۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه

کوروش کبیر یا ذوالقرنین قرآن

 

پاینده ایران

کوروش کبیر یا ذوالقرنین قرآن 

در زیر اصلیترین مستندات تطبیق ذوالقرنین با کوروش کبیر به اجمال بیان میشود:

1- یکتاپرستی، نیکو کرداری، رأفت و انسان دوستی از صفات گفته شده ذوالقرنین در کتاب آسمانی مسلمانان است.

بنابر فرموده قرآن، ذوالقرنین، پادشاهی دادگر بود و نسبت به رعيت عطوفت داشت و هنگام غلبه، قتل و كينه ورزی را اجازه نميداد. از اين روی، هنگامیكه بر قومی در غرب چيره شد، پنداشتند او هم مانند ديگر كشورگشايان، خونريزی آغاز خواهد كرد، ولی او بدين كار دست نبرد، بلكه به آنان گفت: هيچگونه بيمی در دل راه ندهند و هر يك از شما كه عملی نيكو كند، پاداش آن را خواهد ديد.

با آنكه آن قوم بی ياور و دادرسی، در چنگال قدرت او بودند با ايشان شفقت كرد و به دادگری و نيكوكاری دل آنان را به دست آورد.

بر پایه شواهد انکار ناپذیر تاریخی، همگی این ویژگیها بر کوروش هخامنشی منطبق است. نمونه بارز خوی انسانی و رأفت و مدارای کوروش را در رفتار او با مردم بابل پس از فتح این سرزمین، در تاریخ میبینیم

با این حال، برخی تلاش میکنند چنگیز و آتیلا و یا اسکندر مقدونی را ذوالقرنین معرفی نمایند، در حالیکه هیچیک از صفات آمده در قرآن بر این جهانگشایان ظالم خونریز قابل انطباق نیست.

ذکر این نکته لازم است، بنابر نوشته مورخان یونانی، کوروش کبیر از چنان جایگاه بزرگی برخوردار بوده که حتی اسکندر گجستک با وجود یورش وحشیانه به ایران و تسخیر و آتش زدن تخت جمشید، به پاسارگاد مقبره کوروش رفته در برابر مزار آن بزرگمرد زانو زده و مراتب احترام خود را به کوروش کبیر بجا آورده است.

بنابر فرموده قرآن، ذوالقرنین ميگويد: «هذا فتح من ربي»؛ یعنی «فتوحات من نتيجه لطف خداست» و ما هیچگاه در تاریخ، نه از اسكندر و نه از خاقان بت پرست مغول تبار زرد پوست، چنين گفتاری سراغ نداريم و سلاطين حميری يمن نيز در حد فاتحان بزرگ نبوده اند.

با توجه به اینکه بر خلاف بیهوده گوییهای دشمنان کینه ورز، ملیت و هویت ایرانی بهترین معیار قضاوت واقعی درباره شخصیتهای تاریخی هر ملت، سخنان ثبت شده و مکتوب آنان است، در زیر، بخشی از سخنان تاریخی کوروش بزرگ پس از فتح بابل را برای شناخت ویژگیهای شخصیتی و یکتاپرستی این بزرگ مرد تاریخ ایران و جهان مرور میکنیم:

2- واژه ذوالقرنین در قرآن به معنای فردی است که دو شاخ در بالای سر او قرار دارد. همانگونه که در تصویر حجاری شده کوروش کبیر در پاسارگاد دیده میشود؛ کلاهی با دو شاخ در بالای سر او به خوبی نمایان است.

3- سد یأجوج و مأجوج و مکان آن:

یکی دیگر از مشخصات ذوالقرنین در قرآن، عزیمت او به مناطق شمالی و رویارویی با قوم یأجوج و مأجوج بوده است و علاوه بر این، ایجاد سد یأجوج و مأجوج که در ساخت آن از آهن استفاده شده نیز در قرآن به ذوالقرنین نسبت داده شده است. جالب اینکه در تورات هم به ساختن سدی از جنس آهن اشاره شده است؛ آنجا که از قول کوروش خطاب به خداوند یکتا میگوید: «من ای كوروش، پيش روي تو خواهم خراميد... جای ناهموار را برايت هموار میكنم، درهای برنجين را ميشكنم، پشت بندهای آهنين را خواهم بريد...»

در تعیین محل استقرار این سد، گمانه زنیهای متعددی شده و حتی برخی آن را همان دیوار بزرگ چین تصور کرده اند، در حالیکه کلید حل این معما در خود قرآن نهفته که کاربرد آهن در ساخت این سد مورد تأکید قرار گرفته که با توجه به اینکه در ساخت دیوار بزرگ چین هیچگونه مواد آهنی بکار گرفته نشده، این نظریه مردود است.

در سرزمین میان دریای کاسپین و دریای سیاه، سلسله کوه های قفقاز به صورت دیواری راه های میان شمال و جنوب را بسته است؛ مگر یک راه که باز گذاشته و آن تنگه ای است که در میان رشته کوه هایی واقع شده و شمال و جنوب را به هم متصل میسازد و این تنگه در عصر حاضر، تنگه داریال نامیده میشود و در نقشه های موجود میان شهر ولادی قفقاز ـ پایتخت جمهوری اوستیای شمالی، شمالیترین منطقه ایرانی نشین و فارسی زبان قفقاز که هم اکنون یکی از جمهوریهای روسیه است ـ و تفلیس نشان داده میشود در همانجا که تاکنون دیوار آهنین باستانی موجود است و شکی نیست که این دیوار همان سدی است که کوروش بنا کرده، زیرا اوصافی که قرآن بیان  کرده، درباره سد ذوالقرنین کاملا بر آن منطبق است و همان گونه که قرآن یادآور شده، الواح آهنین در ساختمان آن به کار رفته و مس گداخته برای بستن مفاصل و رخنه های آن استعمال شده و در میان دو دیوار کوهستانی بنا شده است.»

(نوشته دکتر میر مهرداد میرسنجری)

@paniranist_party


۱۴۰۰ آبان ۹, یکشنبه

سروده ای زیبا از سرور خشایار امیری: بازی با دم شیر

 

پاینده ایران

بازی با دم شیر

اردوغان با دم شیر بازی مکن

اینقدر مشق دغل بازی مکن

بیگمان دیوانه گشتی این زمان

میکنی گور خودت را بیگمان

پان ترکی میکنی از بهر ما؟

میروی در کام صدها اژدها

لاف پان ترکی مزن ای نابکار

میخوری مشت یلان بیشمار

مرزها را میدهیم بر تو نشان

گوشمالت میدهیم تا پای جان

پوز پان ترکان به گل خواهد نشست

پای پان ترکان یقین خواهد شکست

ارتش رستم دل ایرانیان

محو سازد کشورت اندر جهان

محو سازد روی نقشه کشورت

کشور بی در و هم بی پیکرت

ملت ایران چو شیران ژیان

خوار میسازد تو را اندر جهان

بر تل خاکستری خواهی نشست

کمرت با سینه ات خواهد شکست

خلبانان بزرگی با عقاب

پوزه ات بر گل بمالند با شتاب

مرزها را میدهند بر تو نشان

میکنی گور خودت را ای فلان

هم تو و هم علی اف بی ریشه اید

عاقبت مغلوب شیر بیشه اید

پند من را بپذیر با دل و جان

ورنه گردی در جهان بی خانمان

ملت ایران با دندان و چنگ

پاسخت را میدهند هنگام جنگ

قیصریه را دهی باد فنا

بهر دستمالی پلید ای بی حیا

ارتش ما همچو شیر بیشه است

بهر نابودی تو با ریشه است

مرز خوبی را نشانت میدهند

بیگمان ترتیب جانت میدهند

ارتش ایرانیان خاکت کنند

بیکس و آواره و چاکت کنند

ترک و پانش گریه زاری میکند

بیگمان احساس خواری میکند

مینشانیم بر سر خاک سیاه

ترک ها را میکنیم آخر تباه

جمله قفقاز و اران از آن ماست

هر که روداری کند بس بی حیاست

ارتش ایران ستاند کشورت

کشور بی در و هم بی پیکرت

تو مکن بیشتر از این دیوانگی

میشوی آواره در بیچارگی

تو مکن دیوانگی بیشتر از این

پاسخی بینی تو از ایران زمین

ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواهد.

خشایار امیری

پاینده ایران


۱۳۹۷ مرداد ۲۷, شنبه

از تمامی دوستانم خواهشمندم این کمپین رو در حد بالا به اشتراک بگذارید. از همه شما سپاسگذارم
کمپین مردمی برای مخالفت با رژیم حقوقی جدید دریای مازندران و از دست رفتن حقوق قانونی ملت ایران

متن کمپین:
پاینده ایران
دریای کاسپین در نخستین روزهای شکل گیری تمدن بشری در این بخش از جهان، بخشی جدا نشدنی از هویت ایرانیان و تمامیت سرزمینی کشور ایران بوده است. مطابق با بسیاری از متون و عهدنامه های تاریخی، ایرانیان از هزاران سال پیش در این دریای فراخ به کشتیرانی، بهره برداری، و اعمال حقوق حاکمه پرداخته اند، چنانکه حتی در قرارداد ترکمنچای علیرغم همه تلخی های آن به حقوق کشتیرانی ایران در آن زمان اشاره روشن می شود. همچنین در قراردادهای 1921 و 1940، حقوق حقه ایران به گونه برابر با شوروی پیشین مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. پس از سقوط شوروی کمونیستی و طی نشست های دهه نود میلادی مقامات کشورهای ساحلی، این قراردادها همچنان معتبر شناخته شد.
شوربختانه جمهوری اسلامی بدون توجه به منافع و مصالح ملی، بدون در نظر گرفتن خواست ملت، و بدون هرگونه مشروعیت لازم برای عقد این قرارداد، با دست کشی از حقوق قانونی ملت ایران در دریای کاسپین سنگ بنای فاجعه کنونی را نهاد و با امضای رژیم حقوقی اخیر، سهم ایران عملاً و به طور فاحش مورد تعدی قرار گرفت.
ما امضا کنندگان این کارزار، اعتراض قاطع خود را به نمایندگی از بخش بزرگی از ملت ایران نسبت به رفع این خیانت دهشتناک ابراز می نماییم تا پیش زمینه لازم را برای اعمال قاعده حقوقی "تغییر بنیادین اوضاع و احوال / ربوس سیک سانتیبوس" توسط حکومت ایرانی و در دوران پس از جمهوری اسلامی برای الغای این قرارداد نامشروع و ضد ملی فراهم گردد.
در این بزنگاه بزرگ تاریخی تأکید می گردد که ما امضا کنندگان این کمپین، تحت هیچ شرایطی مفاد مبهم و بعضاً خفتبار رژیم حقوقی اخیر درباره دریای کاسپین را بر نمی تابیم و از وزارت امور خارجه می خواهیم که از انعقاد و اجرای این قرارداد سیاه منصرف شود و به حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران پایبند بماند، و همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویاً خواسته می شود که از تصویب آن خودداری نمایند؛ در غیر این صورت از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از اعمال این قرارداد و از دست رفتن حقوق ملی ایران استفاده خواهیم کرد تا شرمنده و سرافکنده آیندگان به خاطر سکوت در برابر این خیانت بزرگ، وطن فروشی، تجزیه ایران، و پایمال شدن خون شهیدان وطن نباشیم.
پاینده ایران
جمعی از میهن پرستان
امرداد 1397

رونوشت به:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی
مجلس شورای اسلامی

- برای امضا نام، نام خانوادگی، شغل، و شهر خود را به آیدی زیر بفرستید:

۱۳۹۶ مرداد ۱۶, دوشنبه

نامه حزب پان ایرانیست به دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت نگران کننده فعلی ایران و خاورمیانه:


نامه حزب پان ایرانیست به دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت نگران کننده فعلی ایران و خاورمیانه:

@paniranist_party

Dear Secretary-General of the United Nations

This letter is sent to you from Iran, a region full of challenges and conflicts of Middle East, from a geography that has been plagued by war for years and regularly violence is likely spreading.

This letter is being presented to you by the Pan-Iranist Party, which considers its mission to protect the national interests of Iran and the brilliant culture of the great nation of Iran and expressing our today concerns and a large part of the Iranian society.

Now, a different voice from what you have heard from the Iranian government has been presented to you and the other United Nations bodies. What has been presented to the international community and the United Nations as the discourse of the Islamic Republic has not been the voice of all Iranian society. A religious group, with its own perspectives and worldview, has ruled our country for nearly four decades, and its ideals are spread over Iran and the region with all its complications.

The Pan-Iranist Party, while respecting all religions and beliefs, strongly rejects a policy that is interwoven with religious, ethnic, and racial functions and in the interests of the Iranian people, is seeking a good relations with all the neighbors and countries of the Middle East and the world, and is based on the principles of good faith, mutual respect and observance of other rules of international affairs. This is the missing link of today's politics.

The negation of these principles and the avarice of regional and global powers have revealed their bloody face now in the Middle East and the other parts of the world, and has gradually increased the conflicts in a way that the painful scenes of displacement and killing of innocent people and the destruction of cultural heritage and the environment has hurt the conscience of humanity.

Also, it has caused ethnic, religious, linguistic and racial tensions by some governments; Iraq, Syria, Libya and Yemen are on the brink of complete collapse or territorial disintegration. This hideous process can continue to fight not only in the Middle East, but also without a doubt the flames of that will be reached to the rest of the world.

The confrontation between Saudi Arabia and its allies with the Islamic Republic of Iran is another dangerous challenge in the Middle East, which is going to inflect the world with another controversy on a wider scale. This is a war that the Iranian nation does not absolutely want. The exaggerated voices of the parties to this confrontation are never approved by us, and the Pan-Iranist Party condemns the ambitious and anti-human thoughts of the messengers of war by any government.

On the other hand, in our country, many patriotic and democratic groups have been deprived of presence in the political sphere for nearly four decades until some of the people and parties that want to establish democracy and preserve the territorial integrity of the country, did not even have the right to stay in the country! Therefore, in the present condition, what is heard from official and state tribunes is not the opinion of all the people of Iran.

Mr. Secretary-General!

In this sad and inappropriate situation, it is necessity for the United Nations, especially the Secretary-General, act in a more serious manner on the basis of his inalienable duties and advance the "new initiative for peace" in the Middle East. This initiative can be based on the following principles:
- Provide an effective peacekeeping framework, especially for Iraq, Syria and Yemen, with the emphasis on the disarmament of militant groups and efforts to make the necessary changes to the governing bodies of these countries.
- A comprehensive effort to curb the financial and logistics of terrorist groups and punish governments that are involved in supporting terrorist groups.
- A serious effort to end the frozen political atmosphere in the Middle East that has provided conditions for governments and pro-war groups.

Mr. Secretary - General!

In this sad and inappropriate situation, it is necessity for the United Nations, especially the Secretary-General, act in a more serious manner on the basis of his inalienable duties and advance the "new initiative for peace" in the Middle East. This initiative can be based on the following principles:
 - Provide an effective peacekeeping framework, especially for Iraq, Syria and Yemen, with the emphasis on the disarmament of militant groups and efforts to make the necessary changes to the governing bodies of these countries.
-  A comprehensive effort to curb the financial and logistics of terrorist groups and punish governments that are involved in supporting terrorist groups.
-  A serious effort to end the frozen political atmosphere in the Middle East that has provided conditions for governments and pro-war groups.
- Respect for the territorial integrity of all countries and the rejection of the separatist processes in the Middle East.
Mr. Secretary-General!

Now more than ever, Iran needs peaceful reconciliation processes and never needs a conflict with another country. Throughout history, Iran has been a source of peace and culture for humanity and the mediator of a brilliant and ancient civilization. What our country needs is an attempt to create an open political environment and interact with the nations of the world and prevent ethnic and religious tensions.

We ask you to hear the voice of a nation towards freedom and help it. The Voice of the Iranian People is not the voice of war and hatred. The nation of Iran has been prevented from its historical mission of constructing, loving the world and humanity. Give our people the democratic and humanitarian demands so that the Iranian nation once again gives its historical role in the development of world peace and culture.

The Pan-Iranist Party hopes that its call being heard in a tension time when human rights and freedom centers are exposed to threats from rebellious governments.

With the best regards
Paniranist Party, Tehran
6 August, 2017

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

این نامه از ایران، از منطقه پر از چالش و ستیز خاورمیانه، از جغرافیایی که سال هاست در آتش جنگ گرفتار آمده و منظماً بر گستره آن افزوده می شود، برای جنابعالی ارسال می گردد. این نامه از سوی حزب پان ایرانیست که رسالت خویش را در پاسداری از منافع ملی ایران و فرهنگ درخشان ملت بزرگ ایران می داند، به شما تقدیم می گردد و بیان کننده نگرانی های امروز ما و بخش وسیعی از جامعه ایران است.

اکنون صدایی متفاوت از آنچه که تاکنون از مراجع دولتی ایران شنیده اید، به شما و دیگر ارکان ملل متحد ارائه می گردد. آنچه به عنوان گفتمان جمهوری اسلامی به جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد عرضه شده، ندای همه جامعه ایرانی نبوده است. گروهی مذهبی با دیدگاه و جهان بینی ویژه خودشان نزدیک به چهار دهه بر کشور ما حکومت می کنند و آرمان های خویش را با تمام عوارضش بر ایران و منطقه گسترده اند.

حزب پان ایرانیست، ضمن احترام به تمام ادیان و باورها، سیاستی را که آمیخته با کارکرد مذهبی، قومی و نژادی باشد، قویاً نفی نموده و در چهارچوب منافع ملت ایران به دنبال روابط نیک با کلیه همسایگان و کشورهای منطقه خاورمیانه و جهان، مبتنی بر اصول حسن نیت، احترام متقابل و رعایت دیگر قواعد آمره بین المللی است؛ این، حلقه گمشده سیاست امروز است.

نفی اصول یاد شده و زیاده خواهی قدرت های منطقه ای و جهانی، چهره خونین خویش را اکنون در خاورمیانه و مناطقی دیگر از جهان آشکار کرده و مخاصمات را تدریجاً افزوده است تا آنجا که صحنه های دردناک آوارگی و کشتار مردمان بیگناه و ویرانی آثار فرهنگی و تخریب محیط زیست، وجدان بشریت را آزرده است.
همچنین دامن زدن به تنش های قومی، مذهبی، زبانی، و نژادی از سوی برخی دولت ها، کشورهای عراق، سوریه، لیبی، و یمن را در آستانه فروپاشی کامل یا تجزیه سرزمینی قرار داده است. این رویه شوم می تواند مخاصمات را نه تنها در کشورهای خاورمیانه تداوم بخشد، بلکه بی تردید شعله های آن دامان کشورهای دیگر جهان را خواهد گرفت.

رویارویی و مواجهه عربستان سعودی و متحدانش با جمهوری اسلامی ایران چالش خطرناک دیگری در منطقه خاورمیانه است که می رود جهان را با مخاصمه ای دیگر و در ابعادی گسترده تر روبرو نماید. این جنگی است که ملت ایران مطلقاً خواهان آن نیست. صداهای زیاده طلب از سوی طرفین این رویارویی هرگز مورد تأیید ما ایرانیان نیست و حزب پان ایرانیست اندیشه های جاه طلبانه و ضدّ بشری پیام آوران جنگ از سوی هر دولتی را محکوم می کند.

از سوی دیگر در کشور ما بسیاری از گروه های میهن پرست و دموکرات نزدیک به چهار دهه است که از حضور در سپهر سیاسی کشور محروم بوده اند تا جایی که برخی از اشخاص و احزاب مردمی و ملی که خواهان برقراری دموکراسی و حفظ تمامیت سرزمینی کشور هستند، حتی حق حضور در کشور را هم نداشته اند! بنابراین در شرایط موجود آنچه از تریبون های رسمی و دولتی شنیده می شود، نظر تمامی ملت ایران نبوده و نیست.

آقای دبیر کل!

در این شرایط غم انگیز و نامناسب نیاز است تا ارکان ملل متحد، به ویژه دبیر کل محترم، بر اساس وظایف ذاتی خویش، به طور جدی تری وارد عمل شوند و "ابتکاری نو برای صلح" را در خاورمیانه پیش ببرند؛ این ابتکار می تواند بر اصول زیر استوار گردد:
- ارائه چهارچوب کارآمد صلح به ویژه برای عراق، سوریه، و یمن با تأکید بر خلع سلاح کامل گروه های شبه نظامی و تلاش برای تغییرات لازم در بدنه هیئت حاکمه این کشورها.
- تلاش همه جانبه برای مهار مالی و لجستیک گروه های تروریستی و مجازات دولت هایی که دست اندر کار پشتیبانی از گروه های تروریستی می باشند.
- تلاش جدی برای پایان بخشیدن به فضای بسته سیاسی در کشورهای خاورمیانه که شرایط را برای دولت ها و گروه های طرفدار جنگ فراهم کرده است.
- احترام به تمامیت سرزمینی کلیه کشورها و عدم پذیرش فرایندهای تجزیه طلبانه در منطقه خاورمیانه.

آقای دبیر کل!

اکنون ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرایندهای آشتی جویانه و مسالمت آمیز است و هرگز نیازی به درگیری با کشوری دیگر را نداشته و ندارد. ایران در طول تاریخ مبشر صلح و فرهنگ انسان دوستی و بیانگذار تمدنی درخشان و کهن است. آنچه کشور ما بدان نیازمند است، تلاش برای ایجاد فضای باز سیاسی و تعامل با ملت های جهان و جلوگیری از تنش های قومی و مذهبی است.

از شما می خواهیم تا صدای گام های یک ملت را به سوی آزادی بشنوید و آن را یاری کنید. صدای ملت ایران، صدای جنگ و نفرت پراکنی نیست. ملت ایران را از رسالت تاریخیش که سازندگی، عشق به جهان هستی و بشریت است، باز داشته اند. به خواست های دموکراتیک و انسانی مردم ما بهاء دهید تا ملت ایران یک بار دیگر نقش تاریخی خویش را در توسعه صلح و فرهنگ جهانی ادا نماید.

حزب پان ایرانیست امیدوار است در روزگاری که کانون های حقوق بشر و آزادی خواه در معرض تهدید دولت های متجاسر قرار گرفته اند؛ ندای ما در هیاهوی جنگ افروزی ها و تنش ها شنیده شود.

با احترام فراوان
حزب پان ایرانیست - تهران
15 امرداد 1396


سروده زیبای درجای جای خاک وطن فر ایزدیست از سرور ر (پ) طلایی

درجای جای خاک وطن فر ایزدیست باشد که یادمان نرود نیک نامی اش ایران به بارگاه فلک فخر میدهد من وارث تمامی فرهنگ مانی اش جمعی به نام شیخ ریاکا...