۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

بیانیه حزب پان ایرانیست: موج تازه احضارها و فشارها، ایستادگی پان ایرانیستها

پاینده ایران
به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند، در تاریخ 7 مهر 1395 حزب پان ایرانیست شاهد موج جدید احضار از سوی وزارت اطلاعات بود که از چندی پیش آغاز گشته است. در پی احضار سروران مصطفی لطفی کیان و مهندس مهران شهرخانی تهرانی در اصفهان و نیز زهرا صفارپور (دبیر کل حزب) و منوچهر یزدی (سخنگوی حزب)، شش تن دیگر از اندامان حزب به نامهای مهندس ابراهیم قیاسیان (هموند شورای عالی رهبری و مسئول دفتر مرکزی حزب)، مهندس کیوان زارع، جمال حسن زاده، کسرا اصغری، بیژن جانفشان - امتناع از حضور - و دکتر علی اکبر موسوی توسط عوامل امنیتی به دلیل فعالیتهای میهن پرستانه مورد بازخواست و تهدید قرار گرفتند.
شوربختانه در شرایطی که نیروهای اهریمنی و ایران ستیز از درون و بیرون، کیان کشورمان را نشانه رفته اند و در هنگامی که معدود عناصر تجزیه طلب آشکارا مورد حمایت تشکیلاتی و مالی برخی از نهادهای دولتی داخلی و خارجی میباشند، اصیلترین نیروهای ایرانخواه مورد تفتیش و تهدید قرار میگیرند. این رفتار تنها و تنها یادآور ضعف دولت در برابر موج بیگانه پرستی و ایران ستیزی از سوی دشمنان یکپارچگی ملت ایران بوده و در تضاد کامل با منافع ملی ایران و پاسداشت همبستگی ملت و تمامیت سرزمینی کشور است. آنجایی که نیروهای امنیتی بایست به برخورد با غارتگران خزانه و سرمایه های کشور و نفرت پراکنان قومی بپردازند، وارونه عمل میکنند و این بهانه شگرف را پیش میکشند که حزب پان ایرانیست فاقد مجوز قانونی است!
شایان یادآوری است که حزب پان ایرانیست جلوه سازمانی نهضت ورجاوند پان ایرانیسم میباشد و برآمده از خواست ملت ایران و تابع و حافظ منافع ملی است و از چند دهه گذشته تا امروز هرگز حزبی حکومتی نبوده است که خویش را نیازمند مجوز حکومتها بداند و از اینرو این مشی در آینده و در صورت تشکیل هر حکومت دیگری تداوم خواهد یافت. در پایان اعلام میگردد ایستادگی اندامان پان ایرانیست در راه آرمانهای ملت بزرگ ایران همواره برجای خواهد ماند.
پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
8 مهر 1395
تهران - دفتر مرکزی (پایگاه سیاوش)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر