۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

پيام مكتب پان ايرانيسم خطاب به شما ايرانيان پرچمداران فرهنگ كهن جاويد جهان

پيام مكتب پان ايرانيسم


خطاب به شما ايرانيان پرچمداران فرهنگ كهن جاويد جهان

نهضت پان ايرانيست ها بر مكتبى ساز گشته كه راهنماى نجات ايرانيان از فترت و تجزيه است.
اين مكتب، ايران و ايرانی را به ايرانى و به جهان مى شناساند.
پيام نهضت ما تنها بيدارى از خواب و غفلت نيست، بلكه برانگيختن و به حركت درآوردن نيروى نجات دهنده است كه براى ايرانيان به صورت جنبش پان ايرانيسم و براى جهان به صورت ناسيوناليسم آگاه درآمده است. مكتب ناسيوناليسم ما، مكتب أصالت ملت است كه بنيادش بر زندگى شايسته ملت ايران استوار گشته است و احكامش برگرفته از تاريخ ملت ماست كه هدفش رسانيدن جامعه به آرمان های ملى و چگونگى رهبرى در اجتماع است تازيست سرافراز ايران فردا را بر بنياد خانواده، حكومت و جامعه پى ريزى كند.
نهضت پان ايرانيسم معتقداست، زندگى افراد یک ملت بايد متناسب با مقام تاريخى آن ملت باشد در به ثمر رساندن آرمان هایی كه شايسته اوست. بر اين انديشه بود كه از روز نخست، مبارزه خود را عليه استعمار، استثمار، و استبداد آغاز كرد و با اعلام "دست بيگانه بايد از زندگى شايسته ملت ايران كوتاه شود" تا مبادا حضور بيگانه و تقليد از او، ملت ايران را از فرهنگ ملى خود دور سازد، فعاليت خود را ادامه داد؛ به عبارتى ديگر مكتب ناسيوناليسم چون مكتب اصالت ملت و عامل نياز ملى است و حيات ملت بر دو عامل تاريخى و اجتماعی تكيه دارد، از اين رو پيشنهاد مى شود براى شناخت مكتب تاريخی، ملت ايران از آغاز تاريخ ميهن خود را به درستى بشناسد تا دريابد هيچ مكتب خارخى مبتكر مكتب تاريخى ملت و ميهن او نبوده است و همه حوادث و اتفاقات تاريخى ايران برای به دست آوردن آرمانخواهی ملى بوده است. حوادثى كه قطعاً در حيات آينده ملت موثر بوده است.
و اما مكتب ناسيوناليسم اجتماعى كه به بررسى حيات اجتماعات بشرى با منظور كردن عامل نياز ملى مى پردازد، عاملى كه راهنماى افكار و عقايد اجتماعى است تا در افكار عمومى حس مليت را در واحد اجتماعى ايجاد كند و ملت را از نفوذ فردپرستى در حياط ملی خود دور سازد تا جامعه براى رسيدن به آرمان هاى بزرگ خود آماده گردد. پس انديشه پان ايرانيسم حاوى آرمان و دكترين پاي ايرانيسم است؛ آرمان پان ايرانيسم متكى بر ناسيوناليسم تاريخى است كه مى گويد "ميهن ما ايرانيان كجاست؟ و ايرانيان چه كسانى هستند؟" و دكترين پان ايرانيسم كه متكى بر ناسيوناليسم تاريخى است راهگشاى كليه مشكلاتى است كه در راه وصول به آرمان هاى بزرگ ملت، ما را در راه رسيدن به اساسى ترين نكات اصلى جامعه كه زندگى و اخلاق، فرهنگ نوين، خانواده، حكومت، و مسائل سياسى مى باشد يارى مى دهد.
هرگاه در جامعه اين نكات اساسى به درستى عمل شود، ملت به سربلندى خواهد رسيد. قابل ذكر است كه حزب پان ايرانيست براى اين نكات اساسى راهكارهاى عملى و اجرایی
دارد و تنها یک حكومت ملى با حاكميت ملت مى تواند به اجراى دقيق آن دست يابد.

پاینده ایران


خاستگاه ها:
كتاب بنياد مكتب پان ايرانيسم                  
منشور سربلندى ملت بزرگ ایران
جزوه حكومت و مردم


زهرا صفارپور (دبير كل حزب پان ایرانیست)
29 آبان 1395


@paniranist_party

فقط جهت استحضار

فقط جهت استحضار:

ای کاش میشد مسیر حرکت زائران اربعین رو یه جوری تغییر میدادن تا این دوستان یا در مسیر رفت یا در موقع برگشت از کنار چند تا منطقه از کشور خودمون هم عبور میکردند

مثلا مسیر حرکتی شون از کنار شهر سوسنگرد بود

بیرون شهر

خاکریز خواهران

محل زنده بگور شدن حدود ۱۵ نفر زن و دختر سوسنگردی البته بعد از تجاوز توسط برادران عزیز عراقی

کنار اروندرود  

محل عملیات کربلا ۴

محل زنده بگور کردن غواص هامون

با دست های بسته

زائران عزیز یادشون نرفته که

 خیلی جای دیدنیه

خرمشهر

اطراف شهر
 کانال های هست که برادران عزیز عراقی مون با قیر پر کرده بودن تا مانع ورود ایرانی ها به شهر بشه

البته اتفاق زیاد مهمی تو این کانال ها نیافتاده ها

فقط یه تعداد از بچه های این مرز و بوم موقع آزاد سازی خرمشهر زنده زنده تو قیر دفن شدن

ولی قبول کنید جای بسیار دیدنیه

البته داخل شهر هم جاهای دیدنی زیاد هست،جاهای که به زنان و  دختر های خرمشهر  تجاوز کردند

و مادران خرمشهری برای این که دختران شون زنده دست برادران عزیز عراقی مون نیافتن اول دختر شون رو میکشتن بعد خودشون
وهزاران محله های دیدنی دیگه

کاشکی میشد دوستان زائرمون از این مناطق هم بازدید میکردند
شاید ۰۰۰


ای کاش برای یادآوری خاطرات ورود
برادران عراقی در سال ۵۹ به سوسنگرد و هویزه و بستان و خرمشهر و مهران و دهلران و ۰۰۰
پای صحبت پیرمردان و پیرزنان امروز
@darhamvabarham11
 مناطق مرزی می نشستیم 

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

بیانیه حزب پان ایرانیست: موج تازه احضارها و فشارها، ایستادگی پان ایرانیستها

پاینده ایران
به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند، در تاریخ 7 مهر 1395 حزب پان ایرانیست شاهد موج جدید احضار از سوی وزارت اطلاعات بود که از چندی پیش آغاز گشته است. در پی احضار سروران مصطفی لطفی کیان و مهندس مهران شهرخانی تهرانی در اصفهان و نیز زهرا صفارپور (دبیر کل حزب) و منوچهر یزدی (سخنگوی حزب)، شش تن دیگر از اندامان حزب به نامهای مهندس ابراهیم قیاسیان (هموند شورای عالی رهبری و مسئول دفتر مرکزی حزب)، مهندس کیوان زارع، جمال حسن زاده، کسرا اصغری، بیژن جانفشان - امتناع از حضور - و دکتر علی اکبر موسوی توسط عوامل امنیتی به دلیل فعالیتهای میهن پرستانه مورد بازخواست و تهدید قرار گرفتند.
شوربختانه در شرایطی که نیروهای اهریمنی و ایران ستیز از درون و بیرون، کیان کشورمان را نشانه رفته اند و در هنگامی که معدود عناصر تجزیه طلب آشکارا مورد حمایت تشکیلاتی و مالی برخی از نهادهای دولتی داخلی و خارجی میباشند، اصیلترین نیروهای ایرانخواه مورد تفتیش و تهدید قرار میگیرند. این رفتار تنها و تنها یادآور ضعف دولت در برابر موج بیگانه پرستی و ایران ستیزی از سوی دشمنان یکپارچگی ملت ایران بوده و در تضاد کامل با منافع ملی ایران و پاسداشت همبستگی ملت و تمامیت سرزمینی کشور است. آنجایی که نیروهای امنیتی بایست به برخورد با غارتگران خزانه و سرمایه های کشور و نفرت پراکنان قومی بپردازند، وارونه عمل میکنند و این بهانه شگرف را پیش میکشند که حزب پان ایرانیست فاقد مجوز قانونی است!
شایان یادآوری است که حزب پان ایرانیست جلوه سازمانی نهضت ورجاوند پان ایرانیسم میباشد و برآمده از خواست ملت ایران و تابع و حافظ منافع ملی است و از چند دهه گذشته تا امروز هرگز حزبی حکومتی نبوده است که خویش را نیازمند مجوز حکومتها بداند و از اینرو این مشی در آینده و در صورت تشکیل هر حکومت دیگری تداوم خواهد یافت. در پایان اعلام میگردد ایستادگی اندامان پان ایرانیست در راه آرمانهای ملت بزرگ ایران همواره برجای خواهد ماند.
پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
8 مهر 1395
تهران - دفتر مرکزی (پایگاه سیاوش)

۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

متن سخنرانی مهندس کوروش زعیم به مناسبت سالروز بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
متن سخنرانی مهندس کوروش زعیم به مناسبت سالروز بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم
توضیح: مراسم سالروز بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم که قرار بود پانزدهم شهریور ۹۴ در دفتر حزب پان‌ایرانیست در تهران واقع در خیابان ایرانشهر برگزار شود، به دلیل ممانعت نیروهای امنیتی برگزار نشد. متن حاضر سخنرانی مهندس کوروش زعیم است که قرار بود در این مراسم ایراد شود
«ما باید برای یک جنگ بزرگ آماده باشیم«
فروپاشی دولت مقتدر ساسانی از زمانی آغاز شد که کشور تحت فرمانروایی یک پادشاه بی لیاقت و خودشیفته و خوشگذران قرار گرفت که خود را انسانی جاویدان و از خدایگان و مردم را حقیر میشمرد و برای اندوختن ثروت و گسترش حرم سرا که دو شهوت زندگی او بود، مردم و بزرگان را در فشار قرار میداد. خسرو پرویز در ۳۸ سال پادشاهی ۲۴ سال جنگ بی دلیل و بی حاصل با روم کرد، و ارتش را چنان فرسوده و ناراضی و خزانه را تهی کرد که پس از او ارتش چند تکه و دچار پراکندگی و نفاق و بی انگیزگی شد. کشور در سراشیبی سقوط افتاده بود. مالیاتهای سنگین برای تامین هزینه جنگ افزار و جنگهای متعدد، فساد گسترده، ثروت اندوزی و زندگی تجملی درباریان و سرداران سپاه، فقر گسترده و اختلاف شدید طبقاتی، مردم را به بدبختی و فلاکت و ناامیدی سوق داد.
روحانیان زرتشتی، هیربدان و موبدان، که وارد حکومت شده بودند، که اغلب نادان و حریص بودند و در همه چیز دخالت میکردند، در چپاول ملت با زمامداران کشوری و لشگری همداستان شده بودند. تشتت عقیدتی و اخلاقی که میان آنان در اصول و فروع دین، و بازنویسی فروع دین با خرافات و ابزار کنترل و خفقان، دین زرتشت را تضعیف و منفور مردم کرده راه نفود دین مسیحیت را باز کرده بودند. گاتهای زرتشت که چکیده آموزه های جهانی زرتشت بود به کلی فراموش شده جای آنرا نوشتار و گفتار ضد و نقیض و خرافاتی، توهم آمیز و نابخردانه موبدان گرفته بود. با این ترتیب، اختلافات مذهبی و اختلافات عظیم طبقاتی و نارضایتی شدید مردم از زمامداران کشور، و ناتوانی زمامداران، زمینه برای سقوط ساسانیان فراهم کرده بود.
در چهار سال بین قتل خسرو پرویز فاسد و ثروت اندوز در سال ۶۲۸م بدست پسرش، تا پادشاهی یزدگرد سوم در ۶۳۲م، دوازده بار پادشاهی دست به دست گردید. هر بار چند ماهی طول نمیکشید که شاهزاد به سلطنت رسیده جدید بدست سرداران کشته میشد. چون شاهزاده ها تمام شدند، شاهدختها، آزرمیدخت و پوراندخت، پادشاه شدند. در این دوران، بی نظمی و اغتشاش و هرج و مرج سیاسی، مانند دوران خسرو پرویز، فاقد هرگونه برنامه اقتصادی و سیاسی که بسود ملت باشد بود. کشاورزان و صنعتگران نه تنها باید مالیاتهای سنگین به دولت میپرداختند که باید در جنگها نیز شرکت میکردند. به این ترتیب کشاورزی و صنعت در کشور تقریبا تعطیل شده بود. سرداران هر کدام در منطقه نفوذ خود مستقل عمل میکردند، مستقل سخن میگفتند و نه حرف یکدیگر را گوش میکردند و نه حرف پادشاه را، و فقط به چپاول مردم، زراندوزی و خوشگذرانی میپرداختند. ارتش بزرگ ایران که همه جهان از آن حساب میبرد، از درون پاشیده شده بود و جاسوسان بیگانه نهفته در درون نظام خبر میدادند که ایران یک ببر کاغذیست و پایداری در برابر دشمن را نتواند. شک نیست که سلمان فارسی نیز آخرین خبرها را از درون نظام ایران دریافت و برای طرحی که در نظر داشت برنامه ریزی میکرد. بازار توطئه و دروغ و خیانت رواج داشت. اقتصاد فروریخته، خزانه تهی، مردم فقیر و بشدت از خفقان حکومتی و رواج فساد و خیانت و توطئه در صدر حکومت ناراضی میهن ما را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.
تنها این پوراندخت بود که در دومین دوره پادشاهی خود خطر حمله داعش زمان را دریافته بود. او بیدرنگ با روم پیمان صلح بست و سرداران و موبدان را فراخواند و از آنان خواست دست از سرکشی و فساد و دشمنی و رقابت با هم و پراکندگی بردارند که ایران در معرض حمله بزرگیست؛ و اینکه تنها با همبستگی و سازماندهی و همگرایی ارتش میتوان در برابر آن خطر ایستاد. سرداران و موبدان که هر کدام بدون توجه به منافع ملی اظهر فضل میکردند و کرکری میخواندند، او را مسخره کردند و چند هفته بعد کشتند که فضولی در کار آنها نکند. چون همه شاهزاده ها کشته شده بودند، نوه هشت ساله خسرو پرویز، یزدگرد سوم را که در شهر استخر پنهان شده بود به تخت نشاندند. هیچکس یزدگرد را به شمار نمی آورد و از او اطاعت نمیکرد. برای بیست سال موبدان و سرداران غافل از تحولاتی که مرزهای جنوبی ایران رخ میداد، به همان کارهای معمول خود مشغول بودند.
امروز ما در شرایط مشابهی قرار گرفته ایم. هرچند مانند پوراندخت با روم پیمان صلح بسته ایم، و شرایط راهبردی بین المللی چرخشی به سود کشور ما کرده که با نوید نجات توافق هسته ای از کنگره امریکا، نسیمی از آسودگی خیال که از این بدتر نخواهد شد بر عامه مردم  وزیدن گرفته؛ ولی از جای دیگری توطئه در جریان است.
دیگر امریکا و ناتو مانند افغانستان و عراق به ما حمله نخواهند کرد، ولی امکان تغییر شرایط به درگیری در یک جنگ بزرگ منطقه ای هنوز رفع نشده است. این رویداد میتواند با یک درگیری ساختگی مشابه جنگهای جهانی یکم و دوم جرقه زده شود. دولت روحانی همان گماشتگان دولت دهم را به ارث برده و با خوش خیالی از استانداران و فرمانداران می خواهد که انتخابات آینده را سالم برگزار کنند. ولی برخی از همین استانداران و فرمانداران و شهرداران و مسئولان دولتی در شهرهای حساس کشور در حال مشارکت در توطئه جداسازی قومی و روشن کردن آتش جنگ داخلی هستند. جاسوسان بیگانه در رده های پایینتر سیاستگزاری مشغول ایجاد بحران هستند. اکنون در شهرهای مرزی با برداشتن آثار تمدن ایرانی، برداشتن تندیسهایی چون آرش کمانگیر و آریوبرزن و فردوسی و دیگر بزرگان تاریخ ایران، و ناایرانی کردن نام شهرها و خیابانها مشغول ایران زدایی هستند. در بلوچستان پاکستان بیش از دویست کودک را آموزش انتحاری داده برای عملیات در ایران آماده کرده اند و سراسر مرزهای ما را افراد بشدت مسلح داعش یا کشورهای پشتیبان آنها محاصره کرده و منتظر فرصت هستند. در برخی شهرهای شمال غربی و جنوبی و شرقی درگیریهای آزمایشی برای محک زدن اراده و توان رویارویی در جریان است. این نیروها که بویژه از سوی سه کشور پشتیبانی میشوند ولی سرنخ آن در دست برخی ابرقدرتهاست و نگران توافق هسته ای نیستند. آنها برنامه خود را پی میگیرند و پیش میبرند، و من برنامه راهبردی کارآمدی را در کشور بجز اعمال خشونت خام در دفاع نمیبینم.
از سوی دیگر، اکنون شرایط پیش رو اندک باز شدن فضای خفقان و امنیتی است که البته برخی را به علت احتمال بسته شدن راههای اختلاس و غارتگری سخت دلواپس و نگران کرده و نیروهای نظامی و امنیتی پشتیبان آنها تلاش برای حفظ جو خفقان دارند. مهره هایی در میان همین مخالفان کاشته شده اند که ممکن است دانسته یا ندانسته جرقه ناآرامیها را بزنند. ولی خوشبختانه ابردزدان کشور کلان ثروتهایی را که برای خدمات ذیقیمت خود از خزانه ملت برداشت کرده اند، در حسابهای بانکی خارج از کشور سپرده اند و هر کدام از یک تا سه کشور ویزای اقامت یا گذرنامه دارند. آنها کاخهای خود را در امارات و کانادا و امریکا و آسیای جنوب شرقی و ونزوئلا ساخته یا خریداری کرده اند، و دیگر مانند ۴٠ میلیون ایرانی فقیر نگران نان شب خود و خانواده نیستند و فرزندانشان حتا اگر معتاد و عیاش باشند دستکم دستفروش یا کارتنخواب نمیشوند.
ولی ما ملت ایران که در اینجا ماندگار هستیم، تنها دو وظیفه برای نجات میهن در پیش داریم. یکی آگاه کردن همین دولتی که ادعای تدبیر و خدمت دارد از خطرات پیش رو آنجور که ما میبینیم، و ارائه طرحهایی برای پیشگیری یا رویارویی با بحرانی که میتواند به یک جنگ فرسایشی و خون آلود منطقه ای منجر شود. دوم تلاش مدنی برای تنها گزینه مبارزه مسالمت آمیز در راستای دستیابی به نوعی دموکراسی با هموار کردن راه برای انتخابات سالم و آزاد. یک انتخابات آزاد که همه مردم را بی توجه به باورها و تعلقات سیاسی امکان مشارکت بدهد، و همچنین برنامه های عمرانی و اصلاحات ساختار اقتصادی و اجتماعی که مردم را به آینده امیدوار کند. اینها از هر دفاعی در برابر توطئه های جاری موثرتر خواهد بود. البته من رویدادهای دیگری را که ممکن است راه میانبر فراهم آورند خارج از معادلات نیانگاشته ام. با های و هوی اخیر درباره دخالت استصوابی شورای نگهبان و سختگیریهای اعلام شده توسط رییس قوه قضائیه، من متوجه شدم که قایق مخالفان نجات کشور از بحران و جنگ ترک خورده و ابردزدان کشور و قاچاقچیان عزیز کشوری و لشگری تدارک ترک کشور را میبینند، هرچند که من امیدواری خود را از دست نداده ام که همینجا بمانند و ثروت بادآورده خود را در همین اقتصاد بکار اندازند. ولی در راستای نجات میهن هرچند گام بنیادین اصلاحگری باید بازنویسی قانون اساسی باشد، ولی یک انتخابات همه گیر میتواند به همبستگی در کشور و آرامش هر چند کوتاه مدت، که فرصت میدهد، کمک کند.
پیش از اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر مشارکت همه حزبهای سیاسی ملی، و نیز نظارتی بودن مسئولیت شورای نگهبان، من در ۲۱ تیرماه در نامه سرگشاده ای به ایشان ده شرط ضروری برای شرکت سازمانهای ملی در انتخابات مجلس که میتواند زمینه را برای نجات کشور فراهم آورد اینگونه برشمردم:
1-    همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند. اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.
2-     فعالیت حزبهای سیاسی و سازمانهای مدنی، و هرگونه نشست یا گردهمایی سیاسی و مدنی آزاد باشد. اصلهای ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی این آزادیها را تضمین کرده است.
3-    همه رسانه ها، با رعایت حفاظت از تمامیت ارضی کشور، طبق اصل ۲۴ قانون اساسی آزاد باشند.
4-    نظارت استصوابی شورای نگهبان منع شود. قانون اساسی وظیفه آنها را نظارت تعیین کرده نه دخالت.
5-    از امامان جمعه و فرماندهان نظامی خواسته شود که از تبلیغ یا موضعگیری علیه حقوق و مشارکت مردم یا بر له نمایندگان مورد تایید خود پرهیز نمایند.
6-    نامنویسی در وزارت کشور تنها بر پایه شناسایی داوطلب، تحصیلات و عدم سوء پیشینه بزهکاری باشد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی وزارت کشور حق تفتیش عقیده یا جبر التزام به هیچ چیز را ندارد.
7-    هیئت نظارت انتخابات متشکل از نمایندگان دولت و همه سازمانهای سیاسی شرکت کننده در انتخابات باشد و همه نامزدان حق گماشتن ناظر در همه حوزه های انتخاباتی را داشته باشند.
8-    همه نامزدانی که پیشتر در دستگاه دولت یا مجلس یا قضاء خدمت کرده اند باید ثروت خود را در آغاز ورود به خدمت تا زمان حاضر به کارگروه نظارت یا سازمان حسابرسی گزارش دهند. همه نامزدان باید بودجه انتخاباتی خود و منابع آن را اعلام نمایند. خودداری یا دروغگویی موجب رد صلاحیت خواهد بود.
9-    فعالیت انتخاباتی از شش ماه پیش از روز انتخابات آغاز شود، و صدا و سیما وقت مساوی به همه نامزدان در حوزه انتخابی خود بدهد.
10-                       انتخابات زیر نظارت سازمان ملل انجام گیرد.
همچنین نوشتم که چنین مجلسی میتواند آغازگر یک جنبش سیاسی بی خشونت و تدریجی برای قانونگزاری مورد نیاز یک جامعه آزاد و مردمسالار باشد که در آن همه مردم بی هیچ تبعیض یا محدودیت در سرنوشت و اداره کشور مشارکت داشته باشند. رفع همه تبعیضهای جاری در کشور از هر نیروی نظامی در حفظ یکپارچگی کشور قدرتمندتر عمل خواهد کرد.
من به آقای روحانی میگویم که تنها به توافق هسته ای دلخوش نباشند، بشکه باروت در درون کشور است. شما اگر قصد خدمت به این کشور را دارید باید بدانید که با ناز و عشوه و کنایه و مدارا نسبت به بدکاران درون حاکمیت نمیتوانید اعتماد ملت را جلب کنید. ملت سرخورده هشت سال دوران طلایی، هشت سال دولت اصلاحات و هشت سال دولت چپاول و غارتگری و خیانت هستند. شما باید با هم صنفیهای خودتان قاطعانه برخورد کنید که بسیاری از روحانیان فرهیخته ولی سرخورده از شما پشتیبانی خواهند کرد. شما باید با سرکردگان نظامی قاطعانه تر برخورد کنید و آنان را از اظهارات نپخته تنش آفرین و ضد صلح و امنیت کشور بازدارید، و مطمئن باشید بیش از نود درصد ساختار نظامی کشور پشت شما خواهد بود، زیرا همه از غارتگریهای سرانشان و فقر خانواده هایشان خشمگین هستند.
وزارت اطلاعات خود را به بررسی غارتگریها و جاسوسیها و خیانتکاریها بگمارید؛ و اینکه وقتشان را با طعمه های آسان و آماده ای چون میهن پرستان و دلسوختگان و کنشگران ملی سیاسی و مدنی و حقوق بشری که با زندگی در جمهوری اسلامی از جان خود سیر شده اند تلف نکنند، که این کارها از عهده بچه های دبستانی هم بر میآید و دولت شما را بدنام تاریخ و شکست خورده خواهد کرد. شما اگر به زندانی کردن اندیشه و نخبگان ادامه دهید، باید با ذهنهای ناتوانی که در طی سه دهه کشور را به این روز انداخته اند کشور را اداره کنید. شما هوشمندتر از اینها هستید و باید بدانید که این راه انتهایش شکست و فروپاشیدگی است.
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران
تارنمای نامه پان ایرانیسم
فیسبوک نامه پان ایرانیسم
تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
فیسبوک سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
تارنمای حزب پان ایرانیست
تارنمای سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
فیسبوک حزب پان ایرانیست
تارنمای تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان
کانال یوتیوب حزب پان ایرانیست
 ادرس گوگل پلاس حزب پان ایرانیست